Ebook Kỹ Năng Lãnh Đạo Theo Tình Huống
Ebook Kỹ Năng Quản Trị Chiến Lược

Ebook Kỹ Năng Xây Dựng Và Thực Hiện 5S

1. Ở Nhật Bản, chỉ có một 5S tiêu chuẩn
1. Không có 5S tiêu chuẩn nào ở Nhật cả
2. 5S là công cụ trợ giúp cho công việc
2. 5S là một phần công việc hàng ngày
3. Sao lại phải chỉ dẫn, bảng hiệu, làm mọi thứ như con nít vậy?
3. Nhằm giảm nhẹ sự tập trung tinh thần
4. Trời ơi ! Mệt quá đi, chạy tới chạy lui mệt gần chết !
4. 5S giúp ta giảm đi lại, cần phân biệt “đi lại” và “làm việc”
5. Tui biết cái gì tui làm, tui làm theo cách của tui !
5. 5S giúp tạo ra sự cởi mở và tính đồng đội khi không có gì là riêng tư cả

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Kỹ Năng Xây Dựng Và Thực Hiện 5S
5 (100%) 1 vote