Ebook Phân Tích Lực Lượng Bán Hàng Trong Doanh Nghiệp
Ebook Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chương Trình Quảng Cáo Khuyến Mại Đến Người Tiêu Dùng

Ebook Một Số Nghiệp Vụ Cơ Bản Trong Bán Lẻ

Trích Đoạn

1/Vài trò quản lý cửa hàng
-Nhập hàng
-Điều chuyển hàng nội bộ
-Bán buôn
-Chuẩn bị hàng trước khi bán
-Kiểm kê
-Thanh toán
-Thiết lập chính sách giá
-Lập kế hoạch marketing
2/Người đứng quầy
-Bán hàng.
-Nhận hàng trả lại.
-Đóng phiên làm việc.
-Quản lý quỹ tiền mặt quầy thu ngân.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Một Số Nghiệp Vụ Cơ Bản Trong Bán Lẻ
5 (100%) 1 vote