Ebook 4PS – Công Cụ Giúp Nhân Viên Giải Quyết Vấn Đề
Ebook Kỹ Năng Kiểm Tra Trong Kinh Doanh

Ebook Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội Trong Doanh Nghiệp

1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội.
2. Mức đóng : dựa trên cơ sở tiền lương( BHXH bắt buộc) hoặc thu nhập ( BHXH tự nguyện)
3. Người lao động được hưởng chế độ tử tuất, hưu trí dựa trên thời gian đóng BHXH. ( BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện).
4. Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý thống nhất, dân chủ, công khai, minh bạch
5. Đơn giản, dễ tính, dễ hiểu, đảm bảo kịp thời và đầy đủ về quyển lợi cho người tham gia BHXH.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội Trong Doanh Nghiệp
5 (100%) 1 vote