Ebook Hoạch Định Nguồn Nhân Lực
Ebook Thấu Hiểu Tính Cách Con Người Áp Dụng Trong Công Việc

Ebook Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Hoạch Định Nguồn Nhân Lực

 Nhìn nhận tốt hơn về các vấn đề nguồn nhân lực cho các quyết định kinh doanh
 Chi phí nguồn nhân lực ít hơn thông qua quản trị nguồn nhân lực tốt hơn.
 Chiêu mộ chính xác hơn (về thời gian) để dự báo nhu cầu nguồn nhân lực
 Bao gồm các nhóm được bảo vệ thông qua việc gia tăng lập kế hoạch trong lực lượng lao động đa dạng.
 Phát triển các tài năng quản trị tốt hơn

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Hoạch Định Nguồn Nhân Lực
5 (100%) 1 vote