Ebook Công Cụ Thực Hiện Phát Biểu Trước Công Chúng
Ebook Đánh Giá Hiệu Quả Công Việc Nhân Viên

Ebook Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Phân Tích Và Thiết Kế Công Việc

Trích Đoạn

 Phân tích công việc
– Tiến trình thu thập, phân tích và thiết kế thông tin về nội dung, phạm vi và yêu cầu về nhân lực của công việc.
– Tiến trình hệ thống xác định những kỹ năng, nhiệm vụ và kiến thức cần thiết để thực hiện các công việc trong tổ chức.
– Tiến trình thu thập, phân tích và cấu trúc thông tin về các thành tố, đặc điểm và yêu cầu của công việc.
– Tạo ra bản mô tả công việc (nhiệm vụ, phần việc và trách nhiệm) và bản tiêu chuẩn công việc (KSAOs)

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']