Sách Ý Tưởng Này Là Của Chúng Mình
Ebook Giáo Trình Đào Tạo Nhân Viên Bán Hàng Của PNJ

Ebook Quy Trình CRM Trên Sugar CRM

1 MỤC ĐÍCH TÀI LIỆU
Tài liệu này mô tả các đối tượng sử dụng cùng nghiệp vụ đi kèm trong quy trình tổng quan về quản lý khách hàng áp dụng cho các công ty sản xuất, phân phối, dịch vụ.
Các công ty hoạt động trong các lĩnh vực khác như du lịch, tư vấn, tuyển dụng nhân sự, thiết kế quảng cáo, phần mềm... quy trình có thể thay đổi.
2 PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp dụng cho các đối tượng và bộ phận có liên quan trong quy trình.
3 CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT
- CRM: là viết tắt của từ Customer Relationship Management, tạm dịch là quản lý quan hệ khách hàng.
- SugarCRM: tên phần mềm quản lý quan hệ khách hàng SugarCRM của Mỹ.
- NVMKT: Nhân viên Marketing (tên gọi khác là Maketer).
- NVKD: Nhân viên kinh doanh (tên gọi khác là Sales).
- NVHC: Nhân viên hành chính (tên gọi khác là Sales Admin).
- NVCSKH: Nhân viên chăm sóc khách hàng (tên gọi khác là CS).
- CSKH: Chăm sóc khách hàng.
- P.KT: Phòng kế toán.
- P.KD: Phòng kinh doanh.
- P.CSKH: Phòng chăm sóc khách hàng.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Quy Trình CRM Trên Sugar CRM
5 (100%) 1 vote