Ebook Các Yếu Tố Nền Tảng Của Văn Hóa Doanh Nghiệp
Ebook Quy Trình Hoạt Động Quan Hệ Công Chúng – Phần 1

Ebook Quy Trình Hoạt Động Quan Hệ Công Chúng – Phần 2

Trích Đoạn

• Nguồn tin xuất phát từ nhân vật trung tâm hoặc tổ chức truyền tin
• Không thể đảm bảo rằng thông tin đó được người thu nhận hiểu một cách tương ứng
• Có thể dùng cử chỉ, âm vực và âm lượng để tạo nhấn mạnh đặc biệt

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Quy Trình Hoạt Động Quan Hệ Công Chúng – Phần 2
5 (100%) 1 vote