Sách Các Nhà Vô Địch Ẩn Danh Thế Kỷ 21
Sách Sức Mạnh Của Vị Giám Đốc 1 Phút

Ebook Sơ Lượt Về Các Loại Thuế Phổ Biến

Thực ra đây là một sắc thuế rất lâu rồi, đối tượng con buôn. Ngày xưa quan thu thuế không nhiều, không thể quản lý được hết các con buôn.
Bởi vì khi thoáng thấy quan đốc thu thuế là đóng cửa hàng hoặc thu dọn hàng lại. Khi quan đi lại mở ra do đó không thể quản lý được hàng nào đã nộp thuế và hàng nào chưa nộp thuế.
-> Phương pháp đặt ra là mỗi cửa hàng sau khi đóng thuế được phát một cái thẻ (treo lên cửa) vừa có tính biểu dương và vừa dễ quản lý.
Nhìn thấy thẻ bài là quan... bỏ qua, đi thu chỗ khác.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Sơ Lượt Về Các Loại Thuế Phổ Biến
5 (100%) 1 vote