Ebook Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Hoạch Định Nguồn Nhân Lực
Ebook Tổng Quan Về Định Mức Lao Động

Ebook Thấu Hiểu Tính Cách Con Người Áp Dụng Trong Công Việc

Con người theo thuyết nhu cầu
Con người theo thuyết phân tâm
Con người theo thuyết hành vi
Công cụ: trắc nghiệm, xử lý tình huống

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Thấu Hiểu Tính Cách Con Người Áp Dụng Trong Công Việc
5 (100%) 1 vote