Ebook Thấu Hiểu Tính Cách Con Người Áp Dụng Trong Công Việc
Ebook Phát Triển Kỹ Năng Đào Tạo – Train The Trainer

Ebook Tổng Quan Về Định Mức Lao Động

• Nhận thức tầm quan trọng của định mức lao động.
• Biết cách thực hiện định mức lao động như thế nào.
• Nhận biết các yếu tố ảnh hưởng đến định mức lao động hay năng suất lao động.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Tổng Quan Về Định Mức Lao Động
5 (100%) 1 vote