Ebook Quản Trị Nhân Sự Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực
Ebook Công Cụ Thực Hiện Phát Biểu Trước Công Chúng

Ebook Tổng Quan Về Pr – Quan Hệ Công Chúng

Trích Đoạn

Định nghĩa PR
• Đối tượng chủ yếu là tổ chức và công chúng
• Chức năng là xây dựng mối quan hệ cùng có lợi
• Công cụ chính là các hoạt động truyền thông
• Mục đích tốt đẹp là xây dựng trên cơ sở sự ậ th t và hiểu biết lẫn nhau

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Tổng Quan Về Pr – Quan Hệ Công Chúng
5 (100%) 1 vote