Ebook Xác Lập Các Giá Trị Văn Hóa Cốt Lõi Của Doanh Nghiệp
Ebook Các Yếu Tố Nền Tảng Của Văn Hóa Doanh Nghiệp

Ebook Tuyển Dụng Và Giữ Cán Bộ Chủ Chốt

Trích Đoạn

Nghịch lý cuộc đời ?
 Muốn khỏe phải mất sức
 Muốn nhanh phải chậm
 Muốn kéo phải đẩy
 Muốn nhảy phải nhún
 Muốn thu tiền phải chi tiền
 Muốn giữ phải buông

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Tuyển Dụng Và Giữ Cán Bộ Chủ Chốt
5 (100%) 1 vote