Ebook Tối Ưu Hóa Quảng Cáo Tiếp Thị Lại Động
Mẫu Chiến Dịch Quảng Cáo Google Adword Của Hubspot

Ebook Xác Định Mục Tiêu Kinh Doanh Và Hình Thức Google Marketing Hiệu Quả

★ Hiểu và nắm rõ mục tiêu quảng cáo. Chọn sản phẩm phù hợp với mục tiêu đặt ra
★ Hiểu và nắm rõ mối quan hệ giữa chi phí và chất lượng
★ Hiểu và theo dõi lợi tức đầu tư

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!