Ebook Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa Doanh Nghiệp
Ebook Tuyển Dụng Và Giữ Cán Bộ Chủ Chốt

Ebook Xác Lập Các Giá Trị Văn Hóa Cốt Lõi Của Doanh Nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của nó trong đời sống doanh nghiệp và quyết định tới sự trường tồn, phát triển của doanh nghiệp.
Chủ đề này cũng đang được đông đảo các doanh nghiệp và doanh nhân quan tâm, nghiên cứu tìm hiểu và học hỏi.
Đã rất nhiều bài viết và nhiều tác giả đã đề cập đến định nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp hay hệ thống và vấn đề phát triển văn hóa doanh nghiệp...Ở loạt bài này, tác giả (TS. Lê Quân – Chủ tịch Hội đồng chuyên gia EduViet Consultancy) muốn đề cập tới yếu tố cốt lõi trong hệ thống văn hóa doanh nghiệp đó là các giá trị văn hóa cốt lõi và phương pháp, kỹ thuật xác định các giá trị cốt lõi trong hệ thống văn hóa của doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp đã tồn tại và phát triển nhiều năm.
Phần 1: Giá trị văn hóa cốt lõi và tại sao phải xác lập các giá trị văn hóa cốt lõi?
Phần 2: Làm thế nào để xác lập và phát triển các giá trị văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp? Phần 3: Cải thiện và điều chỉnh giá trị văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Xác Lập Các Giá Trị Văn Hóa Cốt Lõi Của Doanh Nghiệp
5 (100%) 1 vote