Ebook Teespring For Newbie – Bán Áo Thun
Sách Thiền Và Nghệ Thuật Đối Diện Với Cuộc Đời

Ebook Xu Hướng Truyền Thông Bất Động Sản 2016

NỘI DUNG CHÍNH
1. Xây dựng thương hiệu cá nhân
2. Từ phục vụ nhu cầu => Gợi mở nhu cầu
3. Dịch vụ chăm sóc khách hàng
4. Xây dựng mối quan hệ
5. Sử dụng Digital Marketing tổng thể.
6. Email Marketing phát triển

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!