Học Seo DuyAnhWeb – 1.2 – Lên Ý Tưởng Và Phân Tích Từ Khóa – Xây Dựng Quy Trình Seo
Học DuyAnhWeb – 2 – Tối Ưu Onpage Những Kỹ Thuật Cơ Bản

Học Seo DuyAnhWeb – 1.3 – Cài Đặt Các Công Cụ Hỗ Trợ Seo Cần Thiết

Page Info: Cho biết các thông tin như đường dẫn URL, thẻ tiêu đề title, thẻ mô tả từ khóa meta keywords, thẻ mô tả trang web meta description, liên kết nội bộ Internal links, liên kết ra bên ngoài External links, thông tin máy chủ Server.
Parameters: Cho biết thông tin Googe page rank PR, thời gian cuối cùng mà google truy cập vào website Cache, số lượng follow twitter, số lượng like facebook, số lượng + Googele Pluss
Kiểm tra thông tin tên miền whois, kiểm tra số bài viết mà website được google index, chỉ số alexa rank, chỉ số traffic & định giá website price, thông tin backlink, và một vài thông tin khác.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!