Sách Con Nghĩ Đi Mẹ Không Biết – Giải Pháp Để Con Tự Lập Mẹ Tự Do
Sách Dạy Con Kiểu Nhật Giai Đoạn 1 Tuổi

Sách Dạy Con Kiểu Nhật Giai Đoạn 0 Tuổi

Bắt não bộ làm việc bằng cách kêt nôi các tê bào thân kinh
Các tế bào thần kinh trong não bộ đưực hình thành từ 3 nhân tố: thân tế bào mang nhân, phần đuôi gai kéo dài ra từ thân tế bào và sợi trục. Đầu sợi trục sẽ liên kết vói đuôi gai của tế bào thần kinh khác tạo nên mạch thần kinh giúp não bộ làm việc.
Khóp thần kinh là tên gọi của kẽ hở giữ vai trò là các mắt nối giữa các tế bào thần kinh này, khóp thần kinh đưực tạo ra nếu não bộ và các tế bào thần kinh đưực sử dụng, số lưựng các khóp thần kinh càng nhiều thì càng có nhiều mạch thần kinh của tế bào thần kinh và việc truyền đạt thông tin sẽ tốt hon. Có nghĩa là có một bộ não thông minh.
Mặt khác, nếu không sử dụng các tế bào thần kinh thì các khóp thần kinh sẽ giảm đi, thậm chí chính tếbào thần kinh đó sẽ chết đi. Chính vì vậy, trong giai đoạn này, cần phải gia tăng các khớp thần kinh và sử dụng các tế bào thần kinh một cách có hiệu quả.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!