Sách Dạy Con Kiểu Nhật Giai Đoạn 0 Tuổi
Sách Dạy Con Kiểu Nhật Giai Đoạn 2 Tuổi

Sách Dạy Con Kiểu Nhật Giai Đoạn 1 Tuổi

Đặt ra mục tiêu và hoàn thành nó
Nhờ việc đi bằng hai chân, bộ não con người đã phát triển một cách linh hoạt. Khi trẻ đưực 1 tuổi, bé chuyển từ bò bằng bốn chân sang đi bằng hai chân, đây là bước tiến hóa để trẻ trở thành một con người hoàn chỉnh.
Chính vì vậy, trọng điểm trong giáo dục trẻ giai đoạn này là tập luyện để trẻ đứng vững bằng hai chân của mình và có thể bước đi. Khi trẻ bước, vùng vỏ não trước trán cũng làm việc để quyết định độ mạnh và phưong hướng... rồi truyền thông tin đến các cơ. Hơn nữa, khi bước đi, trẻ sẽ sử dụng các giác quan như nhìn, nghe, sờ, nhờ vậy tạo kích thích đến vùng trước trán nên có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của não trong thòi kì này.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!