Sách Dạy Con Làm Giàu Tập 2
Sách Dạy Con Làm Giàu Tập 4

Sách Dạy Con Làm Giàu Tập 3

Hầu hết chúng ta đều biết quy luật 80/20. Tức là, 80% thành công của chúng ta được tạo ra từ 20% những cố gắng của mình.
Quy tắc này do một nhà kinh tế học người Ý sáng lập vào năm 1897 – ông Vilfredo Pareto, và được gọi là Quy tắc về sự cố gắng tối thiểu.
Người bố giàu đồng ý với quy tắc đó về sự thành công đạt được trên mọi lĩnh vực, ngoại trừ lĩnh vực tiền bạc.
Khi đề cập đến tiền bạc, người tin vào quy tắc 90/10. Người nhận xét chỉ có 10% dân số chiếm đến 90% số tiền.
Người chỉ ra trong thế giới điện ảnh, 10% các diễn viên kiếm được tới 90% tìên bạc.
Thực tế đó cũng xảy ra trong môi trường thể thao, thế giới nghệ sỹ, thế giới các nhà đầu tư - Điều đó giải thích tại sao mà người khuyên, „Đừng trung bình‟.
Một bài báo mới đây đăng trên tạp trí Wall Stress đã chứng minh điều nhận xét của Người.
Bài báo đó cho thấy 90% cổ phiếu ở Mỹ chỉ do 10% dân số Mỹ sở hữu.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Sách Dạy Con Làm Giàu Tập 3
5 (100%) 1 vote