Ebook Dạy Kỹ Năng Sống Cho Trẻ
Ebook Viết Cho Các Bà Mẹ

Sách Kinh Thánh Về Dạy Con Thành Tài – Nghệ Thuật Làm Cha

Con trai cả, Thái Thiên Văn, sinh năm 1967, năm 1995 nhận bằng Tiến sĩ của trường Đại học Cornell (Mỹ), hiện là một trong những Giáo sư danh dự trẻ tuổi nhất của trường Đại học Pennsylvania và đảm nhận công việc biên tập cho Hiệp hội Quỹ Quốc gia của Mỹ.
Con trai thứ hai, Thái Thiên Vũ, sinh năm 1970, đưực lóp tài năng của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc cử đi học nghiên cứu sinh Tiến sĩ CASPEA do Giáo sư Lý Chính Đạo hướng dẫn, hiện làm Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty Goldman Sachs của Mỹ.
Con trai thứ ba, Thái Thiên Sư, tốt nghiệp Học viện Ngoại ngữ Bắc Kinh, từng nhận được lòi mòi vào học tại trường Đại học St. John’s của Mỹ, hiện đang phát triển sự nghiệp trong nước.
Con trai thứ tư, Thái Thiên Nhuận, tốt nghiệp khoa Y, trường Đại học Y Hoa Tây, từng được Đại học Arkansas State của Mỹ nhận làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ, hiện đang chuẩn bị mở bệnh viên tư ở Thượng Hải.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!