Sách Vì Sao Tôi Khổ
Sách Muốn Thành Công Trên Đường Đời

Sách Mạnh Tử – Nguyễn Hiến Lê

Lần khác, Lỗ Mục Công lại nhà Tử Tư thăm, rồi hỏi:
- Thời xưa, một ông vua có ngàn cỗ chiến xa - nghĩa là ông vua một nước không lớn không nhỏ như nước Lỗ - mà muốn làm bạn với một kẻ sĩ, thì làm thế nào?
Tử Tư cũng lại tỏ vẻ khó chịu, đáp: Người xưa có nói: nên thờ bậc hiền sĩ như thầy. Chứ đâu có nói: “Nên làm bạn với kẻ sĩ”.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Sách Mạnh Tử – Nguyễn Hiến Lê
5 (100%) 1 vote