July 24, 2019

Tiếng Trung Trung Cấp

Bạn sẽ học được gì? Có thêm các kiến thức căn bản làm nền để học lên cao hơn Cải […]
July 24, 2019

Khóa Học Tiếng Trung Cơ Bản 2

Bạn sẽ học được gì? Có ngay 600 từ vựng, 70 cấu trúc ngữ pháp cơ bản dành cho người […]
July 23, 2019

Tiếng Trung Sơ Cấp 2

Bạn sẽ học được gì? Tăng vốn từ vựng, ngữ pháp và cải thiện khả năng nghe nói đọc viết […]
July 23, 2019

Khóa Học Tiếng Trung Cơ Bản 1

Giới thiệu khóa học Đây là khóa học tiếng Trung cơ bản dành cho người mới bắt đầu, nội dung […]
July 23, 2019

Tiếng Trung Sơ Cấp 1

Giới thiệu khóa học Học viên muốn học tiếng Trung nhưng không có thời gian đi học ở các trung […]
July 23, 2019

Khóa Học Tiếng Trung Cao Cấp

Bạn sẽ học được gì? Có thêm các kiến thức căn bản làm nền để học lên cao hơn nữa […]
July 20, 2019

Học Tiếng Quảng Đông Thong Dong Du Lịch, Tự Tin Mua Bán

Bạn sẽ học được gì? Tham gia và hoàn thành khóa học, bạn sẽ: Biết cách chào hỏi, chia sẻ […]
July 18, 2019

Khóa Học Tiếng Trung Giao Tiếp Căn Bản

Giới thiệu khóa học Có thể nói, để nói được tiếng Trung là cả một chặng đường khổ học vì […]
July 13, 2019

Khóa Học Tự Học Tiếng Trung Cơ Bản

Giới thiệu khóa học Bạn chưa học tiếng Trung và muốn học nhanh, bài bản? Bạn không có thời gian […]