August 9, 2019

Khóa Học Làm Phim Hoạt Hình 2D Với Maya

Giới thiệu khóa học Bạn làm trong bộ phận dựng phim của doanh nghiệp, muốn tạo ra những bộ phim […]
July 9, 2019

Làm Phim Hoạt Hình Với 3D MAYA

Giới thiệu khóa học Bạn yêu thích những bộ phim hoạt hình tuyệt hay của Hollywood. Bạn mê mải với […]