August 31, 2019

Khóa Học Giao Tiếp Qua Điện Thoại

Giới thiệu khóa học Người trưởng thành nào cũng biết “nói”, nhưng nói thế nào cho hay, cho đúng thì […]
August 24, 2019

Khóa Học Kỹ Năng Lấy Đơn Hàng Trong Bán Hàng Hiện Đại

Giới thiệu khóa học Bán hàng- từ này chúng ta nghe rất quen trong thời kỳ mà hoạt động thương […]
August 20, 2019

Khóa Học Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trong Thế Giới Phẳng

Giới thiệu khóa học Hàng ngày chúng ta tiếp nhận hàng loạt thông tin liên quan đến thương hiệu sản […]