October 14, 2017

Bí Quyết Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Tài Ba

Giới thiệu khóa học Có thể bạn chỉ là trưởng nhóm hay trưởng phòng nhưng trong mắt cấp dưới, bạn […]
October 14, 2017

Kỹ Năng Quản Trị Chiến Lược Thành Công

Giới thiệu khóa học Quản trị chiến lược là nghệ thuật và khoa học của việc xây dựng, thực hiện […]
October 12, 2017

Khóa Học Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp

Giới thiệu khóa học Bán hàng là xu hướng giữa cung và cầu và hoạt động bán hàng là công […]