August 31, 2019

Bí Quyết Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Tài Ba

Giới thiệu khóa học Có thể bạn chỉ là trưởng nhóm hay trưởng phòng nhưng trong mắt cấp dưới, bạn […]
August 30, 2019

Kỹ Năng Quản Trị Chiến Lược Thành Công

Giới thiệu khóa học Quản trị chiến lược là nghệ thuật và khoa học của việc xây dựng, thực hiện […]
August 22, 2019

Khóa Học Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp

Giới thiệu khóa học Bán hàng là xu hướng giữa cung và cầu và hoạt động bán hàng là công […]